Biên Tập Viên

27/09/2018 - 27327 Lượt xem

Quy Định Xác Nhận Về Thông Tin

Sau khi Khách hàng hoàn thành đặt tour du lịch, phòng online trên website tamvocviet.com.vn. Công ty sẽ gửi email cho Khách hàng để xác nhận lại toàn bộ thông tin đặt phòng, tour  đã được hiển thị trong đơn đặt online của Khách hàng và phương thức thanh toán.

–  Đơn đặt tour du lịch, phòng online mà Khách hàng đã đặt và Tầm Vóc Việt đã xác nhận với Khách hàng qua email chỉ có hiệu lực trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm Công ty gửi email xác nhận đơn đặt online cho Khách hàng.  Nếu Khách hàng không thanh toán đúng và đủ tiền tour du lịch và phòng trong đơn đặt phòng trong 24 giờ nêu trên thì công ty không có trách nhiệm giữ và đảm bảo số lượng tour du lịch, phòng và loại phòng còn trống đúng và đủ như trong thông tin đơn đặt phòng Tầm Vóc Việt  đã xác nhận với Khách hàng qua email. Khi phát sinh trường hợp này, Khách hàng cần đặt lại một đơn đặt online khác hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho Tầm Vóc Việt để xác nhận lại thông tin.

–  Sau khi Khách hàng thanh toán thành công tiền cho đơn đặt online, Công ty sẽ gửi xác nhận lần cuối cùng về đơn đặt online của Khách hàng. Nếu cần, Khách hàng có thể in xác nhận lần cuối này của Tầm Vóc Việt để cung cấp cho Khách sạn như là một bằng chứng cho việc đặt phòng thành công của mình. Gần đến ngày Khách hàng sử dụng phòng đã đặt, Tầm Vóc Việt có thể sẽ gửi email đến cho Khách hàng các thông tin về điểm đến của Khách hàng, một số thông tin và ưu đãi cụ thể (bao gồm cả các ưu đãi của bên thứ 3 đến cấp độ mà Khách hàng đã đăng ký chọn cho loại thông tin này) liên quan đến đặt phòng, tour du lịch và điểm đến của Khách hàng.

 

 

0905118294