Biên Tập Viên

28/09/2018 - 1301 Lượt xem

Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp, Khiếu Nại

Khi phát sinh tranh chấp giữa người mua và người bán trong quá trình giao dịch, thì khách hàng và công ty sẽ thương lượng giải quyết theo đúng quy định và pháp luật.

 

Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp, Khiếu Nại
1.6 (32.5%) 8 votes
0905118294
error: Bài viết của chúng tôi là cả 1 tâm huyết. Hãy trân trọng nó.